สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม220,575.88163,013.7026.1 %ผ่าน2,346.811,558.0033.6 %ผ่าน
รวม 220,576 163,014 26.10 % ผ่าน 2,347 1,558 33.61 % ผ่าน