สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการศาสนา 59,146.7432,320.0045.4 %ผ่าน1,030.061,278.00-24.1 %ไม่ผ่าน
รวม 59,147 32,320 45.36 % ผ่าน 1,030 1,278 -24.07 % ไม่ผ่าน