สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมศิลปากร 72,907.82128,226.00-75.9 %ไม่ผ่าน1,030.06709.9731.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,360.001,807.5982.6 %ผ่าน492.290.9599.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,397.57170.0096.9 %ผ่าน118.540.9599.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก11,147.3825,016.00-124.4 %ไม่ผ่าน435.120.9099.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,803.156,384.9934.9 %ผ่าน939.2245.4695.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น15,067.8770,325.00-366.7 %ไม่ผ่าน402.7769.9082.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม14,431.711,081.7392.5 %ผ่าน446.88119.5573.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,753.1527,005.60-36.7 %ไม่ผ่าน501.10311.6037.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,426.772,198.1773.9 %ผ่าน295.6451.5082.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,691.713,800.0060.8 %ผ่าน569.2941.0392.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่12,116.1320,079.50-65.7 %ไม่ผ่าน2,128.43240.0388.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,594.31728.0090.4 %ผ่าน1,146.4529.4297.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง12,032.878,042.9033.2 %ผ่าน462.1729.3093.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช12,841.174,890.0061.9 %ผ่าน905.5258.6593.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน14,596.882,503.1682.9 %ผ่าน1,636.11104.9993.6 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า9,375.9113,946.40-48.7 %ไม่ผ่าน1,278.77123.5090.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,169.6714,331.0125.2 %ผ่าน1,367.9082.5094.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,566.863,757.0060.7 %ผ่าน303.40113.9962.4 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร43,548.42167,154.00-283.8 %ไม่ผ่าน1,524.13142.5090.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี32,602.688,733.3673.2 %ผ่าน978.45363.8562.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,974.754,242.0052.7 %ผ่าน259.3540.1884.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,387.761,294.3886.2 %ผ่าน718.620.9599.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,354.123,528.0062.3 %ผ่าน561.4129.5894.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,618.892,929.2582.4 %ผ่าน633.7684.5086.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,649.30522.0092.1 %ผ่าน92.7149.5846.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,547.567,524.0034.8 %ผ่าน1,987.7564.3496.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,293.762,497.0077.9 %ผ่าน408.0457.0086.0 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง13,298.2123,624.00-77.6 %ไม่ผ่าน2,840.7692.2996.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,396.962,638.0074.6 %ผ่าน269.469.0096.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 5,150.092,134.2958.6 %ผ่าน118.5460.3049.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,607.802,866.3056.6 %ผ่าน131.160.9099.3 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์18,152.0314,381.0020.8 %ผ่าน2,615.74177.0093.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี13,426.1515,946.00-18.8 %ไม่ผ่าน265.8959.2877.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,516.994,032.6165.0 %ผ่าน1,243.31295.3376.2 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย5,372.786,843.59-27.4 %ไม่ผ่าน441.4545.0889.8 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,520.1324,830.00-60.0 %ไม่ผ่าน28,770.2585.5099.7 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,653.57479.0093.7 %ผ่าน257.8830.5788.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,323.793,961.6865.0 %ผ่าน2,288.4566.5097.1 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,385.8711,433.1820.5 %ผ่าน795.76120.5084.9 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก12,047.533,841.0068.1 %ผ่าน856.2264.5092.5 %ผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี10,041.301,067.3389.4 %ผ่าน196.8061.0569.0 %ผ่าน
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,681.4739,899.80-273.5 %ไม่ผ่าน536.7085.5084.1 %ผ่าน
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,718.4414,540.00-66.8 %ไม่ผ่าน468.28115.7575.3 %ผ่าน
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,363.8712,276.00-66.7 %ไม่ผ่าน5,319.750.90100.0 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,986.841,955.9572.0 %ผ่าน670.090.9599.9 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,555.941,910.0074.7 %ผ่าน5,345.9161.7398.8 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,637.023,398.0139.7 %ผ่าน575.630.9599.8 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช16,933.1051,750.00-205.6 %ไม่ผ่าน631.0327.0095.7 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,367.433,015.9452.6 %ผ่าน193.8035.6381.6 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง9,796.706,764.2031.0 %ผ่าน1,217.1829.4197.6 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา8,339.532,438.9970.8 %ผ่าน777.6153.1193.2 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,020.362,720.0066.1 %ผ่าน1,152.5277.4393.3 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,618.241,014.6486.7 %ผ่าน318.0959.8181.2 %ผ่าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,368.182,718.0063.1 %ผ่าน9,511.620.95100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,759.442,346.0015.0 %ไม่ผ่าน56,559.3114.71100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,851.822,000.0070.8 %ผ่าน187.980.9599.5 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,658.651,465.2044.9 %ผ่าน18,648.81262.2098.6 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา6,384.253,484.0045.4 %ผ่าน2,127.0057.0097.3 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,903.002,950.00-55.0 %ไม่ผ่าน17,096.7144.1599.7 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,477.111,256.0049.3 %ผ่าน19,169.62105.8599.4 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,301.532,080.009.6 %ไม่ผ่าน8,712.4659.6599.3 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,297.68810.9087.1 %ผ่าน347.7317.1395.1 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,987.662,940.72-47.9 %ไม่ผ่าน34,538.5429.3499.9 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,203.763,166.0761.4 %ผ่าน1,239.3635.2097.2 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,471.124,912.00-41.5 %ไม่ผ่าน23,419.014.37100.0 %ผ่าน
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,706.688,733.18-135.6 %ไม่ผ่าน586.8531.0694.7 %ผ่าน
รวม 739,541 831,341 -12.41 % ไม่ผ่าน 272,067 5,345 98.04 % ผ่าน