สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม490,500.7245,000.0090.8 %ผ่าน10,033.79752.4892.5 %ผ่าน
รวม 490,501 45,000 90.83 % ผ่าน 10,034 752 92.50 % ผ่าน