สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 69,963.86197.0099.7 %ผ่าน987.37785.4520.5 %ผ่าน
รวม 69,964 197 99.72 % ผ่าน 987 785 20.45 % ผ่าน