สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ123,041.62198,000.00-60.9 %ไม่ผ่าน1,805.28520.7271.2 %ผ่าน
รวม 123,042 198,000 -60.92 % ไม่ผ่าน 1,805 521 71.16 % ผ่าน