สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี137,486.17107,467.0021.8 %ผ่าน1,665.971,241.5025.5 %ผ่าน
รวม 137,486 107,467 21.83 % ผ่าน 1,666 1,242 25.48 % ผ่าน