สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ216,777.81316,692.00-46.1 %ไม่ผ่าน3,627.60574.8184.2 %ผ่าน
รวม 216,778 316,692 -46.09 % ไม่ผ่าน 3,628 575 84.15 % ผ่าน