สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา72,956.0750,000.0031.5 %ผ่าน1,322.17219.6883.4 %ผ่าน
รวม 72,956 50,000 31.47 % ผ่าน 1,322 220 83.39 % ผ่าน