สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน295,677.84354,796.63-20.0 %ไม่ผ่าน5,220.72494.5090.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร14,684.0315,616.00-6.3 %ไม่ผ่าน509.14428.3815.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2ไม่ครบ13,847.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ356.04ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 310,362 370,413 0.00 % รายงานไม่ครบ 5,730 923 0.00 % รายงานไม่ครบ