สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม) เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม)292,644.75290,856.000.6 %ไม่ผ่าน4,827.493,888.6219.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)114,223.0980,222.0029.8 %ผ่าน2,061.446,030.75-192.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)254,812.31438,848.00-72.2 %ไม่ผ่าน4,072.503,394.7316.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)113,695.951.00100.0 %ผ่าน1,553.62355.4277.1 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)74,976.3330,004.0060.0 %ผ่าน1,257.01789.3037.2 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.รวป.สป.)113,731.0725,302.0077.8 %ผ่าน1,964.822,291.23-16.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)74,989.6812,443.0083.4 %ผ่าน1,279.48249.4080.5 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)166,320.1937,043.8077.7 %ผ่าน21,936.02773.0096.5 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)55,198.8511,981.0078.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)295,271.63252,046.0214.6 %ไม่ผ่าน22,873.452,296.9090.0 %ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)79,966.7733,234.0058.4 %ผ่าน1,257.01722.6442.5 %ผ่าน
รวม 1,635,831 1,211,981 25.91 % ผ่าน 63,083 20,792 67.04 % ผ่าน