สรุปผลประเมิน กองทัพเรือ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองทัพเรือ 452,584.44296,000.0034.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
01สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.)512,382.72354,000.0030.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
02กรมสารบรรณทหารเรือ (สบ.ทร.)132,812.4882,000.0038.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
03กรมข่าวทหารเรือ พื้นที่ จว.ระนอง (ขว.ทร.)62,825.4227,910.5055.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
04กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.)116,974.1249,000.0058.1 %ผ่าน3,109.271,735.8544.2 %ผ่าน
05กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.)57,679.5934,518.0040.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
06กองเรือยุทธการ (กร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ29,740.5112,091.6559.3 %ผ่าน
07ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1)112,940.6869,890.0038.1 %ผ่าน7,278.542,599.0064.3 %ผ่าน
08ทัพเรือภาคที่ 2 (ทรภ.2)83,482.2847,580.0043.0 %ผ่าน6,470.062,702.8058.2 %ผ่าน
09ทัพเรือภาคที่ 3 (ทรภ.3)70,581.0137,728.0046.5 %ผ่าน8,705.054,470.5048.6 %ผ่าน
10หน่วยบัญชการนาวิกโยธิน (นย.)888,162.69418,230.4452.9 %ผ่าน43,160.0831,716.5026.5 %ผ่าน
11หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)1,000,324.40678,988.9432.1 %ผ่าน37,175.8715,712.4057.7 %ผ่าน
12ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)8,693,695.006,016,485.5030.8 %ผ่าน114,608.7338,136.0066.7 %ผ่าน
13ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ฐท.กท.)490,872.06391,650.0020.2 %ผ่าน26,584.092,918.6589.0 %ผ่าน
14กรมสารวัตรทหารเรือ (กรม สห.ทร.)155,879.3096,000.0038.4 %ผ่าน5,652.132,657.1553.0 %ผ่าน
15กรมอู่ทหารเรือ (อร.)163,111.97115,815.0029.0 %ผ่าน5,890.272,540.0056.9 %ผ่าน
16กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ1,994.13634.9568.2 %ผ่าน
17กรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.)66,544.2838,000.0042.9 %ผ่าน1,939.89812.8058.1 %ผ่าน
18กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.)505,363.22342,698.0032.2 %ผ่าน27,645.4110,192.2563.1 %ผ่าน
19กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทร.)75,356.8766,000.0012.4 %ไม่ผ่าน21,420.36315.3098.5 %ผ่าน
20กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)2,567,137.501,730,018.0032.6 %ผ่าน12,699.353,992.9568.6 %ผ่าน
21กรมการขนส่งทหารเรือ (ขส.ทร.)672,516.63120,256.0082.1 %ผ่าน36,787.0528,377.5022.9 %ผ่าน
22กรมอุทกศาสตร์ (อศ.)139,887.6389,514.0036.0 %ผ่าน4,469.202,962.5033.7 %ผ่าน
23กรมสวัสดิการทหารเรือ (สก.ทร.)84,036.4649,000.0041.7 %ผ่าน7,667.053,081.8059.8 %ผ่าน
24กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.)102,911.1456,000.0045.6 %ผ่าน1,041.23516.0050.4 %ผ่าน
25กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)297,757.34220,452.5326.0 %ผ่าน27,306.7511,109.2059.3 %ผ่าน
26โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)355,315.31191,000.0046.2 %ผ่าน12,478.424,822.5061.4 %ผ่าน
27กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (กปช.จต.)156,911.9761,339.7060.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
28หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)149,711.83100,939.1332.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
29กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ (กบฮ.กร.)45,845.0718,453.0259.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
30กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (กทบ.กร.)90,242.1347,000.0047.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
31กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.)66,414.8820,878.0068.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
32หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.)75,894.8342,377.2044.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
33ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 (ฐท.สข.ทรภ.2)86,385.4452,680.9939.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
34ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 (ฐท.พง.ทรภ.3)423,786.53298,628.0029.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
35กรมทหารราบที่ 2กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.2 พล.นย.)194,178.1682,080.0057.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
36กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.3 พล.นย.)421,326.72246,954.2541.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
37กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน317,615.97224,100.0029.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
38กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน116,521.6838,592.0066.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
39อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ (อจปร.อร.)1,285,069.00938,000.0027.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
40อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อรม.อร.)2,298,657.001,355,958.0041.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
41โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ2,724,604.001,303,488.0052.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
รวม 26,314,300 16,450,203 37.49 % ผ่าน 443,823 184,098 58.52 % ผ่าน