สรุปผลประเมิน กองทัพอากาศ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองทัพอากาศ5,980,911.504,449,308.0025.6 %ผ่าน65,770.5765,485.000.4 %ไม่ผ่าน
กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ688,889.38846,774.88-22.9 %ไม่ผ่าน24,626.2510,492.0057.4 %ผ่าน
กองบิน 11,356,802.80481,899.0064.5 %ผ่าน9,986.687,638.5023.5 %ผ่าน
กองบิน 2305,476.47443,084.78-45.0 %ไม่ผ่าน6,613.103,735.3043.5 %ผ่าน
กองบิน 21364,572.41232,123.0036.3 %ผ่าน7,521.696,075.3519.2 %ไม่ผ่าน
กองบิน 23419,314.19297,876.0029.0 %ผ่าน10,863.845,755.0047.0 %ผ่าน
กองบิน 3126,313.56126,875.00-0.4 %ไม่ผ่าน4,708.674,083.5013.3 %ไม่ผ่าน
กองบิน 4494,454.88589,265.50-19.2 %ไม่ผ่าน9,280.379,031.002.7 %ไม่ผ่าน
กองบิน 41287,482.81234,058.0518.6 %ไม่ผ่าน8,159.854,215.6048.3 %ผ่าน
กองบิน 46229,135.95148,563.2335.2 %ผ่าน3,524.482,777.5021.2 %ผ่าน
กองบิน 5326,922.03160,051.0051.0 %ผ่าน3,223.45586.5581.8 %ผ่าน
กองบิน 56729,431.69208,009.5671.5 %ผ่าน9,984.776,269.0037.2 %ผ่าน
กองบิน 7601,686.63393,840.0034.5 %ผ่าน8,193.966,513.0020.5 %ผ่าน
โรงเรียนการบิน415,771.66503,282.50-21.0 %ไม่ผ่าน17,285.439,737.5043.7 %ผ่าน
รวม 12,327,166 9,115,010 26.06 % ผ่าน 189,743 142,395 24.95 % ผ่าน