สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข392,020.03355,000.009.4 %ไม่ผ่าน7,290.215,271.9927.7 %ผ่าน
รวม 392,020 355,000 9.44 % ไม่ผ่าน 7,290 5,272 27.68 % ผ่าน