สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 376,152.1677,230.8079.5 %ผ่าน1,533.392,184.24-42.4 %ไม่ผ่าน
รวม 376,152 77,231 79.47 % ผ่าน 1,533 2,184 -42.45 % ไม่ผ่าน