สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง103,781.27114,942.00-10.8 %ไม่ผ่าน1,800.79492.8272.6 %ผ่าน
รวม 103,781 114,942 -10.75 % ไม่ผ่าน 1,801 493 72.63 % ผ่าน