สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์53,308,032.001,155,000.0097.8 %ผ่าน15,130.751,700.1488.8 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต12,990.3214,050.06-8.2 %ไม่ผ่าน798.31611.1623.4 %ผ่าน
รวม 53,321,024 1,169,050 0.00 % รายงานไม่ครบ 15,929 2,311 0.00 % รายงานไม่ครบ