สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอนามัย 241,567.00171,000.0029.2 %ผ่าน3,807.361,699.3355.4 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง68,686.8650,000.0027.2 %ผ่าน417.50350.9915.9 %ไม่ผ่าน
รวม 310,254 221,000 28.77 % ผ่าน 4,225 2,050 51.47 % ผ่าน