สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา283,994.59207,000.0027.1 %ผ่าน4,083.743,482.7914.7 %ไม่ผ่าน
รวม 283,995 207,000 27.11 % ผ่าน 4,084 3,483 14.72 % ไม่ผ่าน