สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม123,248.94100,283.0018.6 %ไม่ผ่าน1,616.53932.5142.3 %ผ่าน
รวม 123,249 100,283 18.63 % ไม่ผ่าน 1,617 933 42.31 % ผ่าน