สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 146,776.0097,000.0033.9 %ผ่าน2,877.10253.3791.2 %ผ่าน
รวม 146,776 97,000 33.91 % ผ่าน 2,877 253 91.19 % ผ่าน