สรุปผลประเมิน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่93,579.5097,304.00-4.0 %ไม่ผ่าน1,582.83281.4082.2 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก2,275.302,114.007.1 %ไม่ผ่าน978.55706.7027.8 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต2,382.50ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ559.18524.016.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา2,435.092,828.00-16.1 %ไม่ผ่าน1,037.891,043.53-0.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี2,159.532,552.00-18.2 %ไม่ผ่าน235.69308.91-31.1 %ไม่ผ่าน
รวม 100,449 104,798 -4.33 % ไม่ผ่าน 4,394 2,865 34.81 % ผ่าน