สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 63,501.3743,000.0032.3 %ผ่าน1,066.02149.8685.9 %ผ่าน
รวม 63,501 43,000 32.28 % ผ่าน 1,066 150 85.94 % ผ่าน