สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม68,406.3457,000.0016.7 %ไม่ผ่าน1,108.71286.7574.1 %ผ่าน
รวม 68,406 57,000 16.67 % ไม่ผ่าน 1,109 287 74.14 % ผ่าน