สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน88,992.2468,000.0023.6 %ผ่าน1,544.63265.5082.8 %ผ่าน
รวม 88,992 68,000 23.59 % ผ่าน 1,545 266 82.81 % ผ่าน