สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมธนารักษ์121,539.67119,149.102.0 %ไม่ผ่าน2,077.17607.3570.8 %ผ่าน
กองกษาปณ์76,051.0238,006.0050.0 %ผ่าน7,437.811,515.9879.6 %ผ่าน
กองบริหารเงินตรา11,401.647,560.0033.7 %ผ่าน1,455.401,401.943.7 %ไม่ผ่าน
กองประเมินราคาทรัพย์สิน18,229.0842,000.00-130.4 %ไม่ผ่าน2,931.49389.6386.7 %ผ่าน
กองส่งเสริมเเละพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ10,986.455,930.0046.0 %ผ่าน1,436.63346.9775.8 %ผ่าน
รวม 238,208 212,645 10.73 % ไม่ผ่าน 15,339 4,262 72.21 % ผ่าน