สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ220,757.66113,100.0048.8 %ผ่าน2,209.741,452.2634.3 %ผ่าน
รวม 220,758 113,100 48.77 % ผ่าน 2,210 1,452 34.28 % ผ่าน