สรุปผลประเมิน กรมบัญชีกลาง เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมบัญชีกลาง366,420.63229,038.0037.5 %ผ่าน6,683.52532.7792.0 %ผ่าน
รวม 366,421 229,038 37.49 % ผ่าน 6,684 533 92.03 % ผ่าน