สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสรรพากร 366,130.16410,686.50-12.2 %ไม่ผ่าน5,575.753,436.7738.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,009.09748.7862.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 218,087.2914,352.0020.7 %ผ่าน1,270.41640.2049.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 332,715.9746,164.00-41.1 %ไม่ผ่าน1,613.54789.5351.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 111,479.3314,219.00-23.9 %ไม่ผ่าน793.24191.2375.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1015,676.1935,120.00-124.0 %ไม่ผ่าน944.89414.0056.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1122,029.6216,273.2826.1 %ผ่าน798.92306.9061.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1212,841.2315,697.62-22.2 %ไม่ผ่าน768.34323.5557.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1376,271.3032,354.1257.6 %ผ่าน930.02168.3881.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1413,927.4616,795.90-20.6 %ไม่ผ่าน905.53416.0054.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 12,331.7811,948.623.1 %ไม่ผ่าน814.68452.0044.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1610,215.798,151.0020.2 %ผ่าน685.47414.0039.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1710,928.461,698.2684.5 %ผ่าน728.99337.3153.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1816,672.5322,000.00-32.0 %ไม่ผ่าน788.35226.0071.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1915,031.2334,325.50-128.4 %ไม่ผ่าน962.45452.0053.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 212,503.8118,793.87-50.3 %ไม่ผ่าน700.96305.9056.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2012,226.1125,714.00-110.3 %ไม่ผ่าน754.12374.0050.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2119,733.6534,109.93-72.9 %ไม่ผ่าน1,251.89683.4645.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน966.54438.9154.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2314,196.3211,228.0020.9 %ผ่าน903.75299.9966.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2422,619.1120,351.8110.0 %ไม่ผ่าน847.30416.7550.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2516,894.8624,185.00-43.2 %ไม่ผ่าน823.92359.3956.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2617,298.856,175.1064.3 %ผ่าน1,205.94346.0071.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2719,382.9824,216.00-24.9 %ไม่ผ่าน1,149.03418.0063.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2820,431.6528,000.00-37.0 %ไม่ผ่าน1,021.99423.0058.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2911,360.5515,500.00-36.4 %ไม่ผ่าน629.73327.3148.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 347,008.6914,615.9268.9 %ผ่าน3,485.12738.8378.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3016,890.7816,095.004.7 %ไม่ผ่าน908.30296.4067.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 424,028.6616,264.4932.3 %ผ่าน986.98184.3081.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 516,959.6919,731.80-16.3 %ไม่ผ่าน976.67375.1561.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 619,509.3234,177.00-75.2 %ไม่ผ่าน922.16226.0075.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 717,400.0014,165.0018.6 %ไม่ผ่าน1,077.82338.0068.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 822,301.5717,554.0421.3 %ผ่าน1,229.69604.0050.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 916,146.1116,000.000.9 %ไม่ผ่าน965.44454.0053.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 11,985.214,079.44-105.5 %ไม่ผ่าน89.9833.2563.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 22,549.685,368.84-110.6 %ไม่ผ่าน85.6585.500.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน2,751.533,033.39-10.2 %ไม่ผ่าน110.491.9098.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง1,652.921,953.00-18.2 %ไม่ผ่าน74.7376.00-1.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง2,747.804,842.00-76.2 %ไม่ผ่าน139.9476.0045.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน106.2859.4344.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน2,779.463,671.00-32.1 %ไม่ผ่าน122.160.000.0 %รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 12,317.704,129.00-78.2 %ไม่ผ่าน94.5357.0039.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 21,809.652,365.36-30.7 %ไม่ผ่าน88.0466.5024.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย2,117.551,753.0017.2 %ไม่ผ่าน112.3352.2553.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่2,560.902,742.00-7.1 %ไม่ผ่าน124.2976.0038.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ2,730.996,027.56-120.7 %ไม่ผ่าน137.1552.2561.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน2,624.012,734.84-4.2 %ไม่ผ่าน111.2876.0031.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน2,752.494,524.44-64.4 %ไม่ผ่าน139.59106.9023.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม2,032.721,655.0018.6 %ไม่ผ่าน110.94115.81-4.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค2,251.861,300.0042.3 %ผ่าน108.4396.9010.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ3,084.468,168.44-164.8 %ไม่ผ่าน102.012,431.24-2,283.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา2,640.411,082.0059.0 %ผ่าน122.3976.0037.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด2,231.374,100.00-83.7 %ไม่ผ่าน92.01115.90-26.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 12,107.274,170.00-97.9 %ไม่ผ่าน82.2250.4938.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 22,709.136,050.00-123.3 %ไม่ผ่าน78.9826.7366.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 32,494.991,820.0027.1 %ผ่าน87.0748.9943.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม3,402.344,612.40-35.6 %ไม่ผ่าน115.1738.0067.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 11,933.48892.4453.8 %ผ่าน136.972.8597.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 22,290.263,419.00-49.3 %ไม่ผ่าน209.5676.0263.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ3,197.381,290.0059.7 %ผ่าน117.3876.0035.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 12,626.402,806.00-6.8 %ไม่ผ่าน68.7458.2115.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน83.340.9598.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน101.201.0099.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง2,473.756,425.00-159.7 %ไม่ผ่าน82.9795.00-14.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน74.6830.7158.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 21,756.781,627.847.3 %ไม่ผ่าน55.9844.5520.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ1,820.111,595.0012.4 %ไม่ผ่าน99.950.9599.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี2,836.615,803.00-104.6 %ไม่ผ่าน121.7596.9020.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน250.7938.6184.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 12,157.762,655.00-23.0 %ไม่ผ่าน84.8959.8529.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 21,688.63980.0042.0 %ผ่าน70.3744.5536.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน97.4957.0041.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง2,036.443,446.84-69.3 %ไม่ผ่าน94.7149.4047.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว2,452.961,753.0028.5 %ผ่าน103.7189.0914.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน132.8776.0042.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา3,076.065,800.00-88.6 %ไม่ผ่าน96.4956.4241.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง2,511.703,374.00-34.3 %ไม่ผ่าน104.5438.0063.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์1,903.992,098.00-10.2 %ไม่ผ่าน78.9240.6848.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร2,803.544,095.84-46.1 %ไม่ผ่าน125.2076.0039.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม2,599.352,320.0010.7 %ไม่ผ่าน134.8147.5064.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก1,893.022,221.00-17.3 %ไม่ผ่าน101.0296.904.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน128.6239.9069.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 12,723.542,743.00-0.7 %ไม่ผ่าน106.0076.0028.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 23,562.373,822.84-7.3 %ไม่ผ่าน85.5339.9053.3 %ผ่าน
รวม 1,083,910 1,176,012 -8.50 % ไม่ผ่าน 45,659 22,154 51.48 % ผ่าน