สรุปผลประเมิน กรมศุลกากร เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมศุลกากร547,240.69633,502.00-15.8 %ไม่ผ่าน9,299.029,290.770.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 547,241 633,502 -15.76 % ไม่ผ่าน 9,299 9,291 0.09 % ไม่ผ่าน