สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 68,290.2715,300.0077.6 %ผ่าน1,221.06297.1075.7 %ผ่าน
รวม 68,290 15,300 77.60 % ผ่าน 1,221 297 75.67 % ผ่าน