สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงบประมาณ203,035.3987,000.0057.2 %ผ่าน3,735.451,500.0759.8 %ผ่าน
รวม 203,035 87,000 57.15 % ผ่าน 3,735 1,500 59.84 % ผ่าน