สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสรรพสามิต219,874.55394,000.00-79.2 %ไม่ผ่าน3,526.484,954.71-40.5 %ไม่ผ่าน
รวม 219,875 394,000 -79.19 % ไม่ผ่าน 3,526 4,955 -40.50 % ไม่ผ่าน