สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ363,633.41423,000.00-16.3 %ไม่ผ่าน6,407.14945.3785.2 %ผ่าน
รวม 363,633 423,000 -16.33 % ไม่ผ่าน 6,407 945 85.25 % ผ่าน