สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 190,609.1374,060.0061.1 %ผ่าน1,737.87724.0058.3 %ผ่าน
รวม 190,609 74,060 61.15 % ผ่าน 1,738 724 58.34 % ผ่าน