สรุปผลประเมิน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ70,077.8436,000.0048.6 %ผ่าน982.88418.2657.4 %ผ่าน
รวม 70,078 36,000 48.63 % ผ่าน 983 418 57.45 % ผ่าน