สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน229,420.64113,500.0050.5 %ผ่าน2,796.21879.3768.6 %ผ่าน
รวม 229,421 113,500 50.53 % ผ่าน 2,796 879 68.55 % ผ่าน