สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพลศึกษา225,257.31320,810.00-42.4 %ไม่ผ่าน1,425.54494.2865.3 %ผ่าน
รวม 225,257 320,810 -42.42 % ไม่ผ่าน 1,426 494 65.33 % ผ่าน