สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการข้าว136,551.13110,384.0019.2 %ไม่ผ่าน2,122.117,627.54-259.4 %ไม่ผ่าน
รวม 136,551 110,384 19.16 % ไม่ผ่าน 2,122 7,628 -259.43 % ไม่ผ่าน