สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ195,323.97191,100.002.2 %ไม่ผ่าน3,402.901,216.9964.2 %ผ่าน
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์3,342.462,595.0022.4 %ผ่าน412.10364.2111.6 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี1,891.132,297.00-21.5 %ไม่ผ่าน382.97373.372.5 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง1,849.071,850.00-0.1 %ไม่ผ่าน5,460.47190.0096.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์1,839.471,129.0038.6 %ผ่าน230.42192.0716.6 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,119.681,625.8047.9 %ผ่าน503.65117.6976.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,905.17430.8091.2 %ผ่าน621.53146.0076.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,223.832,538.0021.3 %ผ่าน327.97590.38-80.0 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว2,149.061,849.0014.0 %ไม่ผ่าน399.76262.4034.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง2,337.021,791.0023.4 %ผ่าน249.19116.0653.4 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร1,998.992,143.41-7.2 %ไม่ผ่าน231.90330.98-42.7 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี1,967.582,252.00-14.5 %ไม่ผ่าน298.55336.25-12.6 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,402.932,365.0030.5 %ผ่าน479.85174.4163.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง2,525.902,116.0016.2 %ไม่ผ่าน248.53302.63-21.8 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี1,641.332,101.00-28.0 %ไม่ผ่าน351.03194.3344.6 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,068.292,374.59-14.8 %ไม่ผ่าน488.54186.3161.9 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,187.732,630.0037.2 %ผ่าน543.15278.2648.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา2,589.421,923.0025.7 %ผ่าน385.81191.8050.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร4,161.402,295.0044.9 %ผ่าน540.02329.1039.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก3,420.213,902.06-14.1 %ไม่ผ่าน969.5099.2489.8 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา2,299.671,335.1041.9 %ผ่าน505.43468.007.4 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,014.631,199.3140.5 %ผ่าน280.48285.23-1.7 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,022.221,942.004.0 %ไม่ผ่าน306.50258.7315.6 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,268.172,189.203.5 %ไม่ผ่าน295.35268.009.3 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,055.16695.0066.2 %ผ่าน394.26473.48-20.1 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์1,969.792,509.00-27.4 %ไม่ผ่าน427.07266.9237.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง1,873.182,077.02-10.9 %ไม่ผ่าน346.77387.89-11.9 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี2,326.511,484.0036.2 %ผ่าน393.05442.08-12.5 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี1,688.013,060.00-81.3 %ไม่ผ่าน202.40256.50-26.7 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,288.013,515.44-6.9 %ไม่ผ่าน421.09424.00-0.7 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล2,316.613,364.00-45.2 %ไม่ผ่าน379.80263.9430.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2,408.472,184.009.3 %ไม่ผ่าน256.69290.70-13.2 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,589.212,416.0047.4 %ผ่าน260.22342.95-31.8 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,387.363,372.000.5 %ไม่ผ่าน393.69300.4723.7 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี2,563.621,851.0027.8 %ผ่าน260.68389.74-49.5 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี1,988.452,450.00-23.2 %ไม่ผ่าน206.62185.8610.0 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,200.722,930.00-33.1 %ไม่ผ่าน1,495.63322.0178.5 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,323.723,287.00-41.5 %ไม่ผ่าน470.57200.9257.3 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,608.991,097.0031.8 %ผ่าน260.64260.470.1 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์2,251.201,647.1026.8 %ผ่าน259.11186.3828.1 %ผ่าน
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ 34,663.831,693.4095.1 %ผ่าน457.00721.55-57.9 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส1,881.712,191.00-16.4 %ไม่ผ่าน279.61507.77-81.6 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส2,139.32919.0057.0 %ผ่าน458.71593.00-29.3 %ไม่ผ่าน
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,258.543,336.98-47.7 %ไม่ผ่าน282.91291.61-3.1 %ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,247.632,298.4329.2 %ผ่าน757.07387.6048.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร1,914.881,812.505.3 %ไม่ผ่าน440.34323.0126.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,435.622,769.2949.1 %ผ่าน900.39774.2514.0 %ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,425.096,349.6214.5 %ไม่ผ่าน1,255.58960.5823.5 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก2,892.452,074.0028.3 %ผ่าน573.07331.6642.1 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน2,830.193,265.26-15.4 %ไม่ผ่าน405.29243.2540.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา2,029.41648.0068.1 %ผ่าน401.31348.3913.2 %ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก2,338.171,672.0028.5 %ผ่าน466.6766.5085.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี1,722.301,833.44-6.5 %ไม่ผ่าน347.5080.5076.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์1,099.911,885.20-71.4 %ไม่ผ่าน340.58109.1068.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่2,217.19966.0056.4 %ผ่าน372.73269.9727.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,477.701,054.0069.7 %ผ่าน819.06454.0444.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี2,215.901,719.6222.4 %ผ่าน244.49309.40-26.5 %ไม่ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,193.772,219.00-1.2 %ไม่ผ่าน645.37104.5083.8 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน1,693.201,690.000.2 %ไม่ผ่าน316.34156.2350.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี1,806.10958.0047.0 %ผ่าน213.0244.2079.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 19,393.8011,310.0041.7 %ผ่าน1,991.32394.1080.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,048.1919,276.3531.3 %ผ่าน1,498.67343.3777.1 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 39,411.5714,335.2863.6 %ผ่าน2,587.81754.1070.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี18,877.4313,982.0025.9 %ผ่าน935.22428.2354.2 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 15,343.539,035.2641.1 %ผ่าน3,310.63331.1490.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์33,888.3516,519.0051.3 %ผ่าน2,695.76823.4169.5 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 9,079.1811,386.00-25.4 %ไม่ผ่าน2,601.86599.7876.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช22,204.5815,076.2532.1 %ผ่าน3,110.06545.5082.5 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,693.5114,148.0120.0 %ผ่าน2,673.98653.6975.6 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน10,150.256,709.7633.9 %ผ่าน3,553.52324.5290.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,949.3514,788.5032.6 %ผ่าน1,432.51472.5567.0 %ผ่าน
รวม 616,911 463,833 24.81 % ผ่าน 60,712 25,014 58.80 % ผ่าน