สรุปผลประเมิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร336,170.13148,718.0055.8 %ผ่าน4,679.1912,665.85-170.7 %ไม่ผ่าน
รวม 336,170 148,718 55.76 % ผ่าน 4,679 12,666 -170.68 % ไม่ผ่าน