สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ109,329.0582,194.4524.8 %ผ่าน1,892.91850.4255.1 %ผ่าน
รวม 109,329 82,194 24.82 % ผ่าน 1,893 850 55.07 % ผ่าน