สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์183,870.16128,536.0030.1 %ผ่าน2,719.811,382.7749.2 %ผ่าน
รวม 183,870 128,536 30.09 % ผ่าน 2,720 1,383 49.16 % ผ่าน