สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมชลประทาน (สามเสน)584,133.69618,847.00-5.9 %ไม่ผ่าน10,773.064,149.6061.5 %ผ่าน
กรมชลประทานปากเกร็ด109,782.64361,750.00-229.5 %ไม่ผ่าน16,953.6929,300.75-72.8 %ไม่ผ่าน
รวม 693,916 980,597 -41.31 % ไม่ผ่าน 27,727 33,450 -20.64 % ไม่ผ่าน