สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์70,844.5635,512.0049.9 %ผ่าน1,283.98684.7646.7 %ผ่าน
รวม 70,845 35,512 49.87 % ผ่าน 1,284 685 46.67 % ผ่าน