สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมประมง344,633.09412,752.00-19.8 %ไม่ผ่าน4,847.724,671.003.6 %ไม่ผ่าน
รวม 344,633 412,752 -19.77 % ไม่ผ่าน 4,848 4,671 3.65 % ไม่ผ่าน