สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาที่ดิน249,987.70201,240.0019.5 %ไม่ผ่าน4,609.542,395.6048.0 %ผ่าน
รวม 249,988 201,240 19.50 % ไม่ผ่าน 4,610 2,396 48.03 % ผ่าน