สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิชาการเกษตร627,381.9449,542.0092.1 %ผ่าน11,579.73598.6594.8 %ผ่าน
รวม 627,382 49,542 92.10 % ผ่าน 11,580 599 94.83 % ผ่าน