สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการเกษตร เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการเกษตร185,744.30169,927.008.5 %ไม่ผ่าน2,984.951,014.5266.0 %ผ่าน
รวม 185,744 169,927 8.52 % ไม่ผ่าน 2,985 1,015 66.01 % ผ่าน