สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการผู้สูงอายุ59,889.3139,375.0034.3 %ผ่าน1,023.32472.1453.9 %ผ่าน
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี38,404.0315,064.0060.8 %ผ่าน2,323.80170.9092.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์11,061.526,095.9444.9 %ผ่าน2,351.84164.2793.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง6,405.988,005.01-25.0 %ไม่ผ่าน2,521.81498.7080.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค19,531.9828,809.00-47.5 %ไม่ผ่าน1,233.25653.1347.0 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น9,545.112,465.0574.2 %ผ่าน2,375.7755.7197.7 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม4,034.9110,700.00-165.2 %ไม่ผ่าน1,919.66471.9275.4 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี23,285.579,608.0058.7 %ผ่าน1,663.46472.9371.6 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา8,274.765,621.0032.1 %ผ่าน2,902.08834.0071.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา8,807.317,951.979.7 %ไม่ผ่าน1,602.42418.0073.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)52,172.639,606.0181.6 %ผ่าน3,890.84185.9995.2 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี23,701.7414,629.2438.3 %ผ่าน2,187.77724.0166.9 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต15,513.655,993.9261.4 %ผ่าน1,307.95349.7073.3 %ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 56,158.5817,418.0069.0 %ผ่าน2,349.10402.4182.9 %ผ่าน
รวม 336,787 181,342 46.16 % ผ่าน 29,653 5,874 80.19 % ผ่าน